Sipariş Sistemi Sipariş Sistemi  Anasayfa Anasayfa >Serbest Bölge >Tarih >Tarihte bugün
  Aktif Konular Aktif Konular RSS: TARIHTE BUGÜN ®
  Forumu Ara   Takvim   Kayıt Ol Kayıt Ol  Giriş Giriş
 

Kapalı KonuTARIHTE BUGÜN ®

 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  123 15>
Yazar
chero Açılır Kutu Gör
Forum Kolik
Forum Kolik
Simge

K.Tarihi: 31/Mart/2006
Bölüm: İktisat(İÖ)
Durumu: Aktif Değil
Gönderilenler: 1450
Tesekkür: 122
Rep: 187
Mesajın Direkt Linki Konu: TARIHTE BUGÜN ®
    Gönderim Zamanı: 22/Eylül/2006 Saat 02:02

Tarihte bugün: 22 eylül

Besteci ve müzik yorumcusu Fikret Kyzylok, tedavi gördü?ü Ystanbul Üniversitesi Typ Fakültesi Hastanesi'nde 2001'de ya?amyny yitirdi.
 
  Fikret Kyzylok, 2001'de ya?amyny yitirdi
 
1946 yylynda Ystanbul’da dünyaya gelen Kyzylok, müzikle Galatasaray Lisesi’nin ilkokul kysmynda tany?ty.
 
'Yumma Gözün Kör Gibi ! Ya?mur Olsam', Kyzylok’un asyl çyky?yny yapty?y plak oldu.
 
Kyzylok, 22 eylül 2001 günü uzun süre çekti?i rahatsyzly?yn neticesi olarak kaldyryldy?y hastanede hayata veda etti. 
 
Bu kalp seni unutur mu?  

Yyllar geçse de üstünden, bu kalp seni unutur mu
Kader gibi istemeden, bu kalp seni unutur mu
Bir hasretlik yüzün vardy, içinde bir hüzün vardy
Söyleyecek sözün vardy, bu kalp seni unutur mu
Bu kalp seni unutur mu, kalbim seni unutur mu
Anlamy yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin
Ya?anacak senelerin, bu kalp seni unutur mu
Bamba?ka bir halin vardy, farketmeden beni sardy
Benli?imi benden aldy, bu kalp seni unutur mu
Bu kalp seni unutur mu, kalbim seni unutur mu
Bana a?ky veren sendin, sonra alyp giden sendin
Yollarymyz ayry derdin, bu kalp seni unutur mu
Oysa dü?lerim ba?kaydy, birdenbire yarym kaldy
Ya?anacak çok ?ey vardy, bu kalp seni unutur mu
Bu kalp seni unutur mu, bu kalp seni unutur mu
Her gün ak?am yasty?ymda, ü?üyorum yoklu?unda
Ya?yyorum bo?lu?unda, bu kalp seni unutur mu
Bamba?ka bir halin vardy, farketmeden beni sardy
Benli?imi benden aldy, bu kalp seni unutur mu
Bu kalp seni unutur mu, bu kalp seni unutur mu
 
Solo albümler:
 
'Not Defterimden'
'Zaman Zaman'
'Yana Yana'
'Olmuyo Olmuyo'
'68'ler'
'Seçme Eserler - 68'ler 2'
'Yadigar'
'Mustafa Kemal-Devricinin Güncesi'
'Gün Ola Devran Döne'
 
Günün di?er önemli geli?meleri:
 
1520: Dokuzuncu Osmanly Padi?ahy Yavuz Sultan Selim öldü.
1792: Fransa'da cumhuriyet ilan edildi.
1903: Ytalo Marconi, kornet dondurma külahynyn patentini aldy.
1908: Bulgaristan, Osmanly'dan ba?ymsyzly?yny ilan etti.
1919: Türkiye Y?çi ve Çiftçi Sosyalist Fyrkasy kuruldu.
1932: Yazar, gazeteci ve besteci Ahmet Rasim 68 ya?ynda öldü.
1943: Ankara Fen Fakültesi kuruldu.
1959: Avrupa ile ABD arasyndaki ilk telefon kablo hatty resmen açyldy.
1964: Sosyal Demokrat Parti kuruldu.
1964: Cumhurba?kany Cemal Gürsel, Yassyada hükümlüsü Refik Koraltan, Rü?tü Erdelhun, Selim Yata?an ve Nedim Ökmen'i hastalyk nedeniyle affetti.
1980: Yran-Irak sava?y ba?lady.
1984: Gökova Körfezi'nde, Ören ve Türkevleri köyleri civarynda kurulmasy planlanan termik santralyn yapymyny engellemek isteyen köy kadynlary, yol kapatma eylemi yapty.
1985: Fransyz hükümeti, 10 temmuz 1985'de batan Greenpeace'e ait 'Rainbow Warrior' gemisini, Fransyz gizli servisi ajanlarynyn batyrdy?yny kabul etti.
1993: New York Metropolitan Müzesi, 'Karun Hazinesi'ni Türkiye'ye geri göndermeye karar verdi.
2000: Bakanlar Kurulu, Kopenhag Kriterleri ile paralel olan Ynsan Haklary Raporu'nu kabul etti.


Düzenleyen chero - 19/Ocak/2007 Saat 14:40
''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK

chero Açılır Kutu Gör
Forum Kolik
Forum Kolik
Simge

K.Tarihi: 31/Mart/2006
Bölüm: İktisat(İÖ)
Durumu: Aktif Değil
Gönderilenler: 1450
Tesekkür: 122
Rep: 187
Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23/Eylül/2006 Saat 19:00

Tarihte bugün: 23 eylül

Psikanalizin babasy sayylan Sigmund Freud, 1939'da Londra'da öldü.
 
  Freud, Londra'da ya?amyny yitirdi
 
Freud, Musevi bir ailenin çocu?u olarak 1856'da Moravia'da do?du.
 
Viyana Lisesi'nin Avusturya devlet ar?ivlerine gönderdi?i kayytlar, Avusturyaly doktor ve psikolog Freud'un lisedeyken do?a bilimleri hariç tüm derslerden yüksek notlar aldy?yny gösterdi.
 
Lisede özellikle Almanca ve ahlak dersinden en yüksek notlary alan Freud'un, din, Latince, Yunanca, fizik, matematik, tarih, co?rafyada da ba?aryly oldu?u görülüyor.
 
Öncelikle hipnoz üzerinde çaly?my? olan Freud, daha sonra hastayy uygun yöntemlerle tedavi etmenin yollaryny aramy? ve serbest ça?ry?ym yöntemiyle hastanyn aklyndan geçen her?eyi eksiksizce anlatmasy ilkesine dayanan psikanalizi geli?tirmi?ti. 
 
"Hiçbir erkek, cinsel ili?ki kurmak istemeyece?i bir kadynla yakyn arkada? olmaz" önermesi Freud'a ait.
 
Freud'un bazy eserleri:
 
 
 • 'Günd...k Ya?amyn Psikopatolojisi'
 • 'Dü?lerin Yorumu'
 • Psikanaliz Üzerine Be? Ders'
 • 'Totem ve Tabu'
 • 'Narsisizmin Yncelenmesine Giri?'
 • 'Uygarly?yn Huzursuzlu?u'
 • 'Haz Ylkesinin Ötesinde Ben ve Yd'
 • 'Musa ve Tektanrycylyk'  
   
  Freud'un 1873 yylynda mezun oldu?u Viyana Lisesi'nin ady daha sonra 'Sigmund Freud' olarak de?i?tirildi. 

  Günün di?er önemli geli?meleri:
   
  1856: Yzmir-Aydyn hatty demiryolu imtiyazy, bir Yngiliz ?irketine verildi. 1866 yylynda i?letmeye açylan 612 kilometrelik demiryolu hattynyn imtiyazy 15 ekim 1950'de
  dolacakty. Ancak genç Cumhuriyetin hükümeti, bu hatty 30 mayys 1935'te satyn aldy.
  1942: Naziler, Auschwitz'te gazla öldürme katliamlaryna ba?lady.
  1947: Bulgaristan Partisi Lideri Nikola Petkov asyldy.
  1954: Do?u Almanya polisi, 400 ki?iyi, ABD ajany olmak iddiasyyla tutuklady.
  1961: THY'nin Kybrys-Adana-Ankara seferini yapan 'Tay' uça?y, Etimesgut Havaalany yakynlarynda Karanlyktepe'ye çarparak dü?tü, 28 ki?i öldü.
  1969: ODTÜ ö?rencisi Taylan Özgür, Ystanbul'da polis tarafyndan vurularak öldürüldü.
  1996: Anayasa Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu'nun, evli erke?in zinasyna ayrycalyk tanyyan maddesini iptal etti.
  1999: Abdullah Öcalan, bir açyklama yaparak, terör örgütünden bir grubun silahlaryyla birlikte Türkiye'ye gelip teslim olmasyny istedi.
 •  
   
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK

  chero Açılır Kutu Gör
  Forum Kolik
  Forum Kolik
  Simge

  K.Tarihi: 31/Mart/2006
  Bölüm: İktisat(İÖ)
  Durumu: Aktif Değil
  Gönderilenler: 1450
  Tesekkür: 122
  Rep: 187
  Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24/Eylül/2006 Saat 02:54

  Tarihte bugün: 24 eylül

   
   
  Türk Sanat Müzi?i Sanatçysy Zeki Müren, TRT Yzmir Stüdyosu'nda katyldy?y program syrasynda fenala?arak ya?amyny yitirdi.

   

    Müren'in pla?a okudu?u ilk ?arky 'Bir Muhabbet Ku?u'

  1931 yylynda Bursa'da do?an Müren, Ystanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nin Yüksek Süsleme Bölümü Sabih Gözen atölyesinden mezun oldu.
   
  Bursa'da tamburi Yzzet Gerçeker'den aldy?y solfej ve usül dersleriyle musiki bilgileri ö?renmeye ba?layan sanatçy, 1950'de synavla Ystanbul radyosu'na girdi.
   
  600'ü a?kyn plak, kaset, CD dolduran Müren'in pla?a okudu?u ilk ?arky ise ?ükrü Tunar'yn 'Bir Muhabbet Ku?u' güfteli ?arkysy.
   
  'Sanat güne?i' unvanly Müren, 1955'te, 'Manolyam' adly ?arkysyyla Türkiye'de ilk kez verilen Altyn Plak ödülünü kazandy.
   
  Kalp rahatsyzly?y ve ?eker hastaly?y yüzünden 1980'den sonra sahneden uzakla?an sanatçy, Bodrum'daki evine kapandy.
   
  Müren, TRT Yzmir Stüdyosu'nda katyldy?y program syrasynda fenala?arak ya?amyny yitirdi.
   
  Günün di?er öenmli geli?meleri:
   
  1566: Onbirinci Osmanly Padi?ahy II Selim tahta çykty.
  1882: Ystanbul Beyazyt Kütüphanesi kuruldu.
  1884: Ykinci Cumhurba?kany Ysmet Ynönü, Yzmir'de dünyaya geldi.
  1947: Hindistan'da Müslüman mültecileri ta?yyan tren, Pencap synyrynda durduruldu. Sihler, bin 200 mülteciyi kur?una dizdi.
  1956: Türk Dil Kurumu 'En Yyi Yapyt Ödülü'nü, 'Ali' adly romanyyla Orhan Hançerlio?lu kazandy.
  1960: Yüksek Adalet Divany kuruldu.
  1973: ?air ?ükufe Nihal (Ba?ar), 77 ya?ynda Ystanbul'da öldü. Padi?ah V Murat'yn ba?tabibi Emin Pa?a'nyn o?lu Miralay Ahmet Beyin kyzy olan ?ükufe Nihal, Mütareke yyllarynda ikinci e?i Ahmet Hamdi (Ba?ar) ile Müdafai Milliye Grubu'nda çaly?ty. Kadynlar Birli?i'nin kuruculary arasynda yer aldy.
  1973: ?ilili ?air Pablo Neruda, Santiago'da öldü.
  1999: 12 mart 1971 Muhtyrasy'nda imzasy bulunan eski Hava Kuvvetleri Komutany Orgeneral Muhsin Batur öldü.

  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK

  chero Açılır Kutu Gör
  Forum Kolik
  Forum Kolik
  Simge

  K.Tarihi: 31/Mart/2006
  Bölüm: İktisat(İÖ)
  Durumu: Aktif Değil
  Gönderilenler: 1450
  Tesekkür: 122
  Rep: 187
  Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25/Eylül/2006 Saat 03:17

  Tarihte bugün: 25 eylül

   
  Ystanbul'da 1925 yylynda tulumbacy te?kilaty yerine, modern motorlu itfaiye te?kilaty kuruldu.

   

   
  Padi?ah III Murat tarafyndan 1579 yylynda Ystanbul kadysyna hitaben yazylan bir fermanda, evlerin çatysynda, ula?abilecekleri uzunlukta bir merdiven ve içi su dolu bir fyçy bulundurulmasy salyk verildi.
   
  ?ehirde çykan yangynlary söndürmek amacyyla kurulan ilk te?kilat 'Yeniçeri Tulumbacy Oca?y' oldu.

  1826 yylynda yeniçerili?in kaldyrylmasyndan sonra mahalle tulumbacylary ve itfaiye ekipleri 'Bostancy Tulumbacylar Oca?y' oldu.
   
  1872 yylynda Askeri Ytfaiye Te?kilaty, Cumhuriyetin ilanynyn ardyndan modern motorlu itfaiye te?kilaty kuruldu.
   
  Ystanbul Büyük?ehir Belediyesi Ytfaiye Daire Ba?kanly?y'na ba?ly ekipler, itfaiye te?kilatynyn kurulu?unun 290'yncy yyly nedeniyle ilkö?retim okullarynda e?itim ve tatbikatlara devam ediyor.

  Günün di?er önemli geli?meleri:
   
  1396: Yyldyrym Bayezid, Ni?bolu Zaferi'ni elde etti.
  1561: ?ehzade Bayezid idam edildi.
  1911: Ytalya, Osmanly Devleti'ne sava? ilan etti.
  1956: Ystanbul'da geni? çaply istimlak çaly?malary ba?latyldy.
  1960: Yassyada'da tutuklu bulunan eski Cumhurba?kany Celal Bayar, kemeriyle intihar giri?iminde bulundu. Bayar, nöbetçi te?men tarafyndan kurtaryldy.
  1974: Bilim adamlary, aerosol spreylerin ozon tabakasyny tahrip etti?i konusunda uyaryda bulundu.
  1979: Arjantin Devlet Ba?kany Juan Peron'un e?i Eva Peron'un ya?am öyküsünü anlatan''Evita' müzikalinin prömiyeri, Broadway Tiyatrosu'nda yapyldy.
  1982: Türkiye'nin ilk kadyn Büyükelçisi Filiz Dinçmen, Amsterdam'da görevine ba?lady.
  2001: Tekel'in Küba ile ortak kurdu?u TEKA Puro Fabrikasy Ystanbul'da açyldy

   
   
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK

  chero Açılır Kutu Gör
  Forum Kolik
  Forum Kolik
  Simge

  K.Tarihi: 31/Mart/2006
  Bölüm: İktisat(İÖ)
  Durumu: Aktif Değil
  Gönderilenler: 1450
  Tesekkür: 122
  Rep: 187
  Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26/Eylül/2006 Saat 03:22

  Tarihte bugün:26 eylül

   
  Tiyatro sanatçysy Kerim Af?ar, Ba?kent Üniversitesi Hastanesi'nde 2003 yylynda vefat etti.
   
   
   
  1930 yylynda Ystanbul'da do?an Kerim Af?ar, amatör olarak sahneye ilk kez ortaokulda çykty.
   
  1953 yylynda Shakespeare'den Arthur Miller'e kadar birçok yapytta önemli roller üstlendi?i Devlet Tiyatrosu'na katylan Af?ar, Muhsin Ertu?rul'un ö?rencisiyken 1951'de Cyrano de Bergerac'ta D'artanyan rolünü oynady.
   
  Af?ar, 1980 yylynda da Peter Stein yönetiminde Berlin Oyunculary ile Berlin Schaubühne Tiyatrosu'nda Türk Projesi olarak gerçekle?tirilen 'Giden Tez Geri Dönmez', 'Ke?anly Ali Destany' ve 'Kurban' oyunlarynda oynady.
   
  1983'te Devlet Tiyatrosu'na dönen ve çe?itli oyunlarda yönetmenli?inin yany syra, dublaj çaly?malary da yapan Kerim Af?ar, 'Çalyku?u', 'Yylan Soyu', 'Arkada?', 'Mine' adly filmlerde rol aldy.
   
  Kerim Af?ar, Ankara Uluslararasy Tiyatro Festivali'nde Onur Ödülü ve 39'uncu Antalya Altyn Portakal Film Festivali'nde Yyldyrym Önal Özel Any Ödülü'nü aldy.
   
  Günün di?er önemli geli?meleri:

  1669: Girit adasy, Türk egemenli?i altyna girdi.
  1887: Emile Berliner gramofonun patentini aldy.
  1907: Yeni Zelanda, Yngiltere'den ba?ymsyzly?yny ilan etti.
  1932: Birinci Türk Dil Kurultayy toplandy.
  1947: Yngiltere, Filistinliler ile Yahudilerin kendi geleceklerine kendilerinin karar vermesi gerekti?ini açyklady.
  1960: Küba lideri Fidel Castro, 4 saat 29 dakika ile BM tarihindeki en uzun konu?mayy yapty.
  1961: Orgeneral Cemal Gürsel, Cumhurba?kany seçildi.
  1980: Paris Büyükelçili?i'nin basyn dany?many Selçuk Bakkalba?y, Ermeni teröristlerin düzenledi?i silahly saldyry sonucu yaralandy.
  1984: Çin ile Yngiltere, Hong Kong'un 1997'de Çin kontrolüne geçmesi için anla?tylar.
  1989: Vietnam'daki son ABD askerleri, Kamboçya'dan ayryldy.
  1999: Devlet Ystatistik Enstitüsü, 17 a?ustos depreminin konutlara 2.1 milyar dolar hasar verdi?ini açyklady.
  1999: Ankara Ulucanlar Kapaly Cezaevi'nde, jandarmanyn tünel kazyldy?y ihbary üzerine arama yapmak istemesi üzerine çykan olaylarda 11 tutuklu ve hükümlü öldü, 20 tutuklu ve hükümlü yaralandy. 


  Düzenleyen aseagle - 27/Eylül/2006 Saat 11:54
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK

  chero Açılır Kutu Gör
  Forum Kolik
  Forum Kolik
  Simge

  K.Tarihi: 31/Mart/2006
  Bölüm: İktisat(İÖ)
  Durumu: Aktif Değil
  Gönderilenler: 1450
  Tesekkür: 122
  Rep: 187
  Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27/Eylül/2006 Saat 11:56

  Tarihte bugün: 27 eylül

   
  Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa, Cenevizli Amiral Andrea Doria komutasındaki Haçlı donanmasına karşı Preveze Deniz Zaferi'ni 1538'de kazandı.

   
   
  Savaş, Adriyatik Denizi'nin Arta Körfezi kıyısında Preveze Kalesi önündeki açık sularda yapıldı.
   
  Osmanlılar, 400 şehit ve 800 yaralı verdi. Bir Osmanlı gemisi de hasar gördü.

  Preveze Zaferi'nden sonra Akdeniz, Türk gölü haline geldi.
   
  Avrupa krallarının desteğindeki deniz korsanlığının önüne geçilip, deniz seyahati, ticareti ve sahildeki halkın emniyet ve huzuru sağlandı.
   
  Kuzey Afrika’daki İslam devletleri, Avrupa devletlerinin saldırılarından korundu. Denizden hac yolu emniyet altına alındı.

  Günün diğer önemli gelişmeleri:

  1529: Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu Viyana'yı kuşatmaya aldı.
  1922: Yunan Kralı I Konstantin Anadolu yenilgisi sonrasında tahtını terk etmek zorunda kaldı.
  1931: 1930'da Türkiye'nin de katılımıyla ilk kez resmi nitelik kazanan Balkan Oyunları'nın ikincisi başladı.
  1951: Kurtuluş Savaşı'nda yararlılıkları bulunan Yörük Ali Efe, Nazilli'nin Kavaklı Köyü'nde öldü.
  1961: Suriye'de askeri darbe oldu. Yeni hükümet, Birleşik Arap Cumhuriyeti'nden ayrıldığını ilan etti. Türkiye, Suriye'nin yeni hükümetini tanıdı.
  1970: Arap Zirvesi Mısır'da toplandı. Ürdün Kralı Hüseyin ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yaser Arafat, ateşkes anlaşması imzaladı.
  1971: Türk-İran demiryolu hattı, Van feribot iskelesinde düzenlenen törenle açıldı.
  1973: Seçim gezisi için Isparta'ya gelen CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e taş ve şişe atıldı.
  1976: Ankara'da 'DGM'ye Hayır' mitingi düzenlendi.
  2000: Zorunlu Deprem Sigortası uygulaması başlatıldı.
  2003: TÜBİTAK-BİLTEN tarafından teknoloji transferiyle üretilen Türkiye'nin ilk mini gözlem uydusu BİLSAT, Rusya'dan uzaya gönderildi.
  2003: Türkiye'nin ilk milli maratoncularından, Balkan ve Doğu Akdeniz kupalarında şampiyonlukları bulunan Şevki Koru, 94 yaşında vefat etti.

  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK

  chero Açılır Kutu Gör
  Forum Kolik
  Forum Kolik
  Simge

  K.Tarihi: 31/Mart/2006
  Bölüm: İktisat(İÖ)
  Durumu: Aktif Değil
  Gönderilenler: 1450
  Tesekkür: 122
  Rep: 187
  Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28/Eylül/2006 Saat 02:03
  Tarihte bugün: 28 eylül
   
  Fransız kimya ve biyoloji bilgini Dr. Louis Pasteur, 1865'te yaşamını yitirdi.
   
  Ecole Normale Superiéur'ün fen bölümünü bitiren Pasteur, 1847'de fizik ve kimya dalında doktora derecesi aldı.
   
  Bu yıllarda izomerlik, kristal yapı ve optik etkinlik konularındaki çalışmalarıyla adını duyurmayı başaran Pasteur, 1848'de Strasbourg Fen Fakültesi'nde yardımcı kimya profesörlüğüne yükseltildi.
   
  1854'te Lille Fen Fakültesi'nde kimya profesörlüğüne ve Ecole Normale'de kurulmasını istediği araştırma laboratuarının yöneticiliğine getirildi.
   
  Bu laboratuarda, 1871'de şarbon, tavuk kolerası ve kuduz gibi virütik hastalıklar, bağışıklık mekanizması ve aşı hazırlama teknikleri üzerinde çalışmaya başlayan Pasteur, kuduz köpekler üzerindeki incelemelerini daha güvenli bir ortamda yapabilmek için 1885'te eski bir imparatorluk şatosunu amaca uygun olarak düzenleyerek, Pasteur Enstitüsü'nün çekirdeğini oluşturdu.
   
  Aşı tarihinde ikinci önemli bilim adamı olan Louis Pasteur, kuduz aşısını geliştirirken birçok kral ve kraliçe yanında Osmanlı padişahı İkinci Abdülhamid’den de yardım istedi.
   
  Padişah bu isteği karşılıksız bırakmadı, 800 bin altın ile birlikte bir nişan gönderdi, Paris’e göndereceği bir grup hekime bu aşının üretiminin öğretilmesini talep etti. 
   
  Zoeros Paşa başkanlığında Pasteur’ün laboratuarına giden yedi kişilik ekip bir yıl sonra yurda döndü ve Pasteur’ün kuduz aşısını kullanıma sunmasından bir yıl sonra, 1886’da İstanbul’da kuduz aşısı üretmeye başladı. 
   
  Günün diğer önemli gelişmeleri:
   
  1730: Patrona Halil isyanı başladı.
  1891: 'Moby Dick'in yazarı, Amerikalı şair ve yazar Herman Melville 72 yaşında öldü.
  1920: Kazım Karabekir komutasındaki Türk ordusu, Doğu'da Ermenileri yendi.
  1950: BM emrine verilen Kore Birliği, Türkiye'den yola çıktı. Birlik, önce özel trenlerle İskenderun'a nakledildi; buradan da gemilerle Kore'ye doğru hareket etti.
  1955: Türk Migros İstanbul'da hizmete başladı.
  1970: Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdül Nasır öldü.
  1982: Halk arasında 'Banker Kastelli' diye anılan Abidin Cevher Özden, Tunus'ta yakalandıktan sonra Türkiye'ye getirilerek tutuklandı.
  1993: Şair Tevfik Akdağ 61 yaşında İstanbul'da öldü.
  1995: Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat ile İsrail Başbakanı İzak Rabin, Batı Şeria'nın Filistin yönetimine devri konusunda anlaştılar.
   
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK

  chero Açılır Kutu Gör
  Forum Kolik
  Forum Kolik
  Simge

  K.Tarihi: 31/Mart/2006
  Bölüm: İktisat(İÖ)
  Durumu: Aktif Değil
  Gönderilenler: 1450
  Tesekkür: 122
  Rep: 187
  Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29/Eylül/2006 Saat 02:19
  Tarihte bugün: 29 eylül
  Fransız romancı Emile Zola, 1902'de yaşamını yitirdi.
   
  Fransa'da natüralizm akımın öncüsü Émile Zola, Paris'te doğdu.

  Zola, 1862’de Haşet kitapevinde işe başladı, 1864’de ise ilk hikayeleri basıldı.
   
  'Les Mysteres de Marseille' adlı romanı Marsilya’da tefrika edilen Zola, 1867’de kısa sürede tanınmasını sağlayan 'Therese Raquin'i tamamladı.
   
  1902 sonbaharında, yatak odasında duman zehirlenmesinden öldü.
   
  'Nana', 'Germinal' ve 'Meyhane', Zola'nın en tanınmış romanları.

  Günün diğer önemli gelişmeleri:
   
  1499: İnebahtı Kalesi fethedildi.
  1911: Trablusgarp topraklarının İtalya'nın eline geçmesiyle sonuçlanan ve İtalya ile Osmanlı devletini karşı karşıya getiren Trablusgarp Savaşı başladı.
  1923: Filistin'de İngiliz mandası resmen yürürlüğe girdi.
  1929: Muhsin Ertuğrul'un yönettiği 'Ankara Postası' filminin ilk gösterimi, İstanbul'da yapıldı.
  1933: Komünist Enternasyonal Genel Sekreteri Georgi Dimitrov'un suçlandığı Almanya Meclisi Reichstag'ın yakılması soruşturmasında öteki sanık Marinus Van Der Lubbe, yangını çıkardığını itiraf etti.
  1960: Demokrat Parti kapatıldı.
  1972: Milliyet Sanat Dergisi'nin ilk sayısı çıktı.
  1984: Yönetmen Atıf Yılmaz, 1984'de 'Bir Yudum Sevgi', bir yıl sonra da 'Dul Bir Kadın' adlı filmleriyle iki yıl üst üste Altın Portakal Ödülü'nü aldı.
  1992: Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik Jandarma Karakoluna saldıran teröristlerden 200'ü öldürüldü.
  1994: Eski Adalet Bakanı ANAP'lı Mehmet Topaç, Ankara'daki avukatlık bürosunda, yasadışı Dev-Sol örgütü üyesi oldukları iddia edilen 4 kişinin silahlı saldırısı sonucu öldü.
  2003: Gazeteci Tuğrul Şavkay, vefat etti.
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK

  chero Açılır Kutu Gör
  Forum Kolik
  Forum Kolik
  Simge

  K.Tarihi: 31/Mart/2006
  Bölüm: İktisat(İÖ)
  Durumu: Aktif Değil
  Gönderilenler: 1450
  Tesekkür: 122
  Rep: 187
  Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30/Eylül/2006 Saat 22:22

  Tarihte bugün: 30 eylül

   
  ABD'li aktör James Dean, 1955 yılında Porsche Spyder marka arabasıyla yaptığı bir trafik kazasında 24 yaşında öldü.
   
   
  Dean, 'Cennetin Doğusu', 'Asi Gençlik' ve 'Devlerin Aşkı' filmlerinde başrol üstlendi.

  Empire Dergisi tarafından 1995 yılında sinema tarihinin en çekici 100 yıldızı arasında gösterilen Dean, ilk başrolüyle Oscar’a aday gösterilen altı erkek oyuncu arasında yer alıyor.
   
  Diğerleri ise Alan Arkin, Lawrence Tibbett, Orson Welles, Paul Muni ve Montgomery Cliff.
   
  Fairmount'da geleneksel olarak düzenlenen James Dean Festivali, her sonbahar mevsiminde ziyaretçilerin akınına uğruyor.

  Günün diğer önemli gelişmeleri:
   
  1207: Mevlana Celaleddin Rumi, Belh kentinde dünyaya geldi.
  1517: Oruç Reis, Cezayir zaferini elde etti.
  1520: Kanuni Sultan Süleyman tahta çıktı.
  1579: Sokollu Mehmet Paşa öldü.
  1930: İlk sivil tayyarecilerimizden Vecihi Bey, kendi yaptığı tayyaresiyle Göztepe'den Yeşilköy'e uçtu. Vecihi Bey, Anadolu halkına ilk uçak gezilerini yapma olanağı da sağlamıştı.
  1956: Soprano Leyla Gencer, San Francisco'da konser verdi.
  1960: Devlet Planlama Teşkilatı kuruldu.
  1978: Başbakan Bülent Ecevit ilk 'Köy-Kent' uygulamasını Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti Köyü'nde başlattı.
  1978: Edebiyat tarihçisi Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan, İstanbul'da öldü.
  1991: İstanbul Metrosunun ön tünel inşaatı başladı. Açılışı Sosyal Demokrat Halkçı Parti Genel Başkanı Erdal İnönü yaptı.
  1999: Eski milli eğitim, kültür bakanlarından Bolu milletvekili Avni Akyol, kalp krizi sonucu vefat etti.
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK

  chero Açılır Kutu Gör
  Forum Kolik
  Forum Kolik
  Simge

  K.Tarihi: 31/Mart/2006
  Bölüm: İktisat(İÖ)
  Durumu: Aktif Değil
  Gönderilenler: 1450
  Tesekkür: 122
  Rep: 187
  Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01/Ekim/2006 Saat 14:24

  Tarihte Bugün - 1.10.2006

   
  1995 - Afyon'un Dinar İlçesi'nde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde 100 kişi öldü, 260 kişi yaralandı.

  1992 - Bitlis'in Cevizdalı Köyü'nü basan teröristler, aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 30 kişiyi öldürdü.

  1988 - Gorbaçov, SSCB lideri oldu.

  1982 - Helmuth Kohl, Batı Almanya Başbakanı oldu.

  1971 - Walt Disney Dünyası, ABD'nin Florida eyaletinde açıldı.

  1967 - Ankara Televizyonu'nun teknik deneme yayınları başladı.

  1951 - Hava Harp Okulu açıldı.

  1949 - Mao, Çin'de iç savaşı kazandıktan sonra kurduğu "Çin Halk Cumhuriyeti"nin ilk başkanı seçildi.

  1935 - İngiliz tiyatro ve sinema oyuncusu Julie Andrews doğdu.

  1918 - Mustafa Kemal 7. Ordu Komutanlığı görevine başladı.

  1918 - Beyrut bağımsızlığını ilan etti.

  1885 - Amerika Birleşik Devletleri'nde özel posta dağıtım servisi kuruldu.

  1847 - İngiliz sosyal reformcu, feminist eylemci, teozof, Hindistan'ın bağımsızlık mücadelesi liderlerinden Annie Besant doğdu.
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK

  chero Açılır Kutu Gör
  Forum Kolik
  Forum Kolik
  Simge

  K.Tarihi: 31/Mart/2006
  Bölüm: İktisat(İÖ)
  Durumu: Aktif Değil
  Gönderilenler: 1450
  Tesekkür: 122
  Rep: 187
  Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02/Ekim/2006 Saat 03:46

  2 Ekim

   
  1836- Darwin, Brezilya, Galapagos Adaları ve Yeni Zelanda'yı kapsayan 5 yıllık gezisinden İngiltere'ye döndü. Bu çalışmaları 1859'da yayınlayacağı "Türlerin Kökeni" adlı çalışmasının kaynağını oluşturdu.
   
    
  Galapagos Adaları'nda yaşayan türlerin çeşitliliği Darwin'e Evrim Teorisi'ni geliştirme imkanı vermiştir
   
  gunun dıger gelısmeleri:
   
   
 • 1187- Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ü zapt ederek 88 yıllık Frank işgaline son verdi.
 • 1608- Modern teleskopun prototipi Jan Lippershey tarafından yapıldı.
 • 1730- Divan şairi Nedim, 48 yaşında öldü.
 • 1964- Bilim adamları sigaranın kanser nedeni olabileceği yönündeki bulguları açıkladılar.
 • 1976- Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Muhammed Ali Clay İstanbul'a geldi.
 • 1985- Aktör Rock Hudson, AIDS'e yenik düşerek 59 yaşında Beverly Hills'deki evinde öldü.
 • 1992- Ege Denizi'ndeki tatbikatlar sırasında, ABD'ye ait uçak gemisi Saratoga'dan atılan iki füze "Muavenet Muhribi"ne isabet etti; gemi komutanıyla beraber 5 denizci şehit oldu, 13 personel yaralandı.
 • ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK

  chero Açılır Kutu Gör
  Forum Kolik
  Forum Kolik
  Simge

  K.Tarihi: 31/Mart/2006
  Bölüm: İktisat(İÖ)
  Durumu: Aktif Değil
  Gönderilenler: 1450
  Tesekkür: 122
  Rep: 187
  Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03/Ekim/2006 Saat 02:19

  Tarihte Bugün - 3.10.2006

   
  2000 - MİT Basın Müşavirliği açıldı.

  1999 - Sony firmasının kurucusu olan Akio Morita, 78 yaşında öldü.

  1996 - Dünyanın ve Türkiye'nin mutfak, banyo ve ev dekorasyonu alanında tanınmış ürünlerini tüketiciye sunan Tatarlar Plaza Yenibosna'da açıldı. 2 bin 500 metrekarelik kapalı, 5 bin metrekarelik açık alana sahip plazada başta Çanakkale Seramik olmak üzere tanınmış firmaların binlerce çeşit ürününün yer aldığı ifade edildi.

  1994 - Birliğe Çağrı Partisi kuruldu.

  1990 - Doğu Almanya ve Batı Almanya birleşti.

  1990 - İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Doğu Almanya ve Federal Almanya olmak üzere iki devlet halinde ayrılan Almanya, Berlin Duvarı'nın yıkılması ile birleşti.

  1984 - Şemdinli'de askeri bir araca ateş açan bölücü teröristler 3 askeri şehit etti.

  1981 - Roma Büyükelçiliği 2. Katibi Gökberk Ergenekon, Ermeni teröristlerin silahlı saldırısına uğradı ve ağır yaralanarak saldırıdan kurtuldu.

  1979 - Savarona yatı Heybeliada açıklarında yandı.

  1976 - 7 termik santral yapımı için çeşitli ülkelerden 1 milyar dolar kredi sağlandığı açıklandı. Sovyetler Orhaneli ve Çan santrallerini, Çekoslovakya Soma santralini, Polonya Yatağan'ı, Japonya Beypazarı, Kangal ve Çatalağzı termik santrallerinin yapımını finanse edecek.

  1973 - 75 yıldan beri petrol aranan Trakya bölgesinde ilk petrol bulundu. Lüleburgaz yakınlarındaki yüksek graviteli petrolü TPAO çıkardı. Verimin günde bin 200 varil olduğu açıklandı.

  1971 - Televizyonda ilk spor naklen yayını olarak İzmir'den "Karşıyaka - İstanbulspor" futbol karşılaşması verildi.

  1970 - İskenderun Demir-Çelik AŞ kuruldu.

  1967 - Tat Konserve Sanayi kuruldu. Koç Holding kuruluşlarından birisi olan Tat'da salça, konserve ve dondurulmuş gıda üretimi yapılacağı belirtildi.

  1966 - İstanbul Kadıköy'deki son tramvay hattı kaldırıldı.

  1964 - Yıllık Kalkınma Planı'nın öngördüğü üç limandan biri olan "Antalya Limanı"nın temeli atıldı. 38 milyon liraya ihale edilen limanın 5 yılda bitirileceği ve 9 gemi ile 45 motor barındırabilecek kapasitede olacağı kaydedildi.

  1957 - Orgeneral İsmail Hakkı Tunaboylu, 6 Haziran 1956 tarihinde atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden tarihinde kendi isteği ile emekli oldu.

  1954 - Darende Elektrik Santralı hizmete girdi.

  1944 - Almanların ilk jet avcı uçağı Wesserschmitt Me 262, işletmeye girdi.

  1942 - Alman V-2 (A-4) balistik roketinin ilk başarılı fırlatılışı yapıldı.

  1932 - Hükümet İzmir Rıhtım Şirketi'ni satın aldı.

  1932 - İngilizlerden bağımsızlığını kazanan Irak, Milletler Cemiyeti'ne katıldı.

  1931 - Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kuruldu.

  1926 - İstanbul'da Sarayburnu Parkı'nda Krippel'in yaptığı Gazi Mustafa Kemal'in heykeli açıldı.

  1922 - Mudanya Konferansı başladı.

  1918 - Yıldırım Ordular Grubu, Halep'e doğru çekilmeye başladı.

  1918 - Halep civarındaki Arap halkı, İngilizlerin kışkırtmasıyla ayaklandı.
  ''iktisadiyet demek herşey demektir!'' M.Kemal ATATÜRK

   Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  123 15>

  En Son Mesaj Yazılan Konular
  Konu Forum Yazan Tarih Okunma
  Konuyu Görüntülemek İçin Tıklayın Hasan Sancak Bayrak Şiirleri 400 sayfadır.DestekGüncelREKLAM YAZARI07/Ağustos/2018-21:0440653
  Konuyu Görüntülemek İçin Tıklayın Bayrak Şiirleri Hasan Sancak 400 sayfadır.Destek bGenelREKLAM YAZARI07/Ağustos/2018-21:0138810
  Konuyu Görüntülemek İçin Tıklayın Hasan Sancak Kimdir?BiyografiREKLAM YAZARI07/Ağustos/2018-20:5837324
  Konuyu Görüntülemek İçin Tıklayın Hasan Sancak, 12 Yıldır ADALET Arıyor!..DEÜden HaberlerREKLAM YAZARI07/Ağustos/2018-20:5342695
  Konuyu Görüntülemek İçin Tıklayın Hasan Sancak,400 Sayfalık Şiirlerine Destek BekliyDEÜden HaberlerREKLAM YAZARI07/Ağustos/2018-20:5236345
  Konuyu Görüntülemek İçin Tıklayın İzmir Evden Eve Nakliyat Tavsiye - EGETUR Nakliyatİzmiregetur23/Haziran/2018-15:50115044
  Konuyu Görüntülemek İçin Tıklayın EGE Nakliyat | Maltepeİzmiregetur17/Kasım/2017-10:5143864
  Konuyu Görüntülemek İçin Tıklayın YOU PUT ON Them ALL OF WINTER WEATHER LONGERÜniversitemizweinneamy02/Kasım/2017-14:594184
  Konuyu Görüntülemek İçin Tıklayın tenis kursu_Duyurularninest12306/Temmuz/2017-02:4124863
  Konuyu Görüntülemek İçin Tıklayın Kadınlar Neden Gay Erkekleri Sever?=)))Genelninest12306/Temmuz/2017-02:4110887
  Konuyu Görüntülemek İçin Tıklayın tijen erdutDEU İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesininest12306/Temmuz/2017-02:407801
  Konuyu Görüntülemek İçin Tıklayın sevda demirbilek hoca hakkında bilgiiiiDEU İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesininest12306/Temmuz/2017-02:399000
  Konuyu Görüntülemek İçin Tıklayın debis ve devamsızlıkDEU YDYninest12306/Temmuz/2017-02:3821777
  Konuyu Görüntülemek İçin Tıklayın şeyh izdihamı...(!)Türkiyeden Haberlerninest12306/Temmuz/2017-02:3814843
  Konuyu Görüntülemek İçin Tıklayın komik itiraflar....:)Komikninest12306/Temmuz/2017-02:3510526
                Cevaplanmamış Konular Aktif Konular             

  Forum Atla Forum İzinleri Açılır Kutu Gör  Bu Sayfa 0,422 Saniyede Yüklendi.